Insinööritoimisto Pauli Närhi

Insinööritoimisto Pauli Närhi on toiminut vuodesta 1983 Nurmeksessa, päätoimialana rakennesuunnittelu.

Valtaosa rakennesuunnittelukohteista on ollut suuria betonirunkoisia julkisia ja tehdasrakennuksia (1-luokan betonirakenteiden suunnittelijaan pätevyys 1981), mutta mukaan mahtuu myös puu- ja teräsrunkorakenteita.Varsinaisen suunnittelutyön ohessa on syntynyt useita käytännön suunnittelutyöhön soveltuvia helppokäyttöisiä rakennelaskelmaohjelmia, joista mainittavin on palkin laskentaohjelma PUPAX.

Puupalkin laskentaohjelman Pupa levitys alkoi jo 80-luvun puolivälissä. Myöhemmin siihen on lisätty teräspalkkien laskentaominaisuuksia, jolloin se sai nimekseen Pupax (extended Pupa). Ohjelman saama hyvä vastaanotto on mahdollistanut sen jatkokehittelyn. Uusin versio on eurokoodin mukainen PupaX5 v.1.23.

Betonisten palkki- ja laattarakenteiden tarkasteluohjelma Betlas-2 on nyt korvautunut täysin uudella, niin ikään eurokoodimitoitukseen pohjautuvalla laskentaohjelmalla Betlas-3. (Uusin versio 1.2) Ohjelma piirtää nyt myös tarkasteltavan poikkileikkauksen raudoitusehdotuksen hakojen taivutusmittoineen sekä laskee jännitykset, halkeaman leveyden ja taipumarajat käyttötilassa. Myös taulukkomitoitukseen perustuva palomitoitus on nyt mukana. Ohjelman visuaalisen käyttöliittymän ja laskentapalautteen avulla on helppoa ja nopeaa tarkastella erilaisia poikkileikkauksia ja raudoitusvaihtoehtoja. PupaX5-ohjelmalla voidaan määrittää palkki- ja laattapoikkileikkausten tarkasteluissa tarvittavat voimasuureet.